Wat doen we

Binnen Alpha69 geloven we sterk in de kracht van een goed plan. Een goed plan alleen is echter niet genoeg, daarom hebben we meerdere oplossingen ontwikkeld die vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan het tot leven wekken van je merk en het in beweging brengen van je business.
Dit betekent dat ondernemers vrij gespeeld moeten worden om te doen waar ze goed in zijn. Focus. En precies dát, dat brengen wij. Focus door samen richting te geven aan de onderneming. Focus door samen op zoek te gaan naar het juiste verhaal. En weten hoe dat verhaal verteld moet worden.
Focus door visie, passie en kennis. Dat is wanneer er mooie dingen gaan ontstaan. Dan krijgen wij een glimlach.